4.5 C
Hamburg
Freitag, März 5, 2021
Start News An­kün­di­gung İki dilli eğitim fırsatını kaçırmayın!

İki dilli eğitim fırsatını kaçırmayın!

Hamburg Eğitim Ataşe Vekili Lütfi Dede ile söyleşi

ALMANYALILAR – İki dilli eğitimin zekâ gelişimi ile çok yakın ilişkisi olduğu, dilin bireylerin düşünme biçimlerinde çok önemli bir rol oynadığı ve ana dilini iyi bilen çocukların diğer bir dili çok daha çabuk öğrenebildikleri, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış gerçekler. İki farklı dilin iki farklı düşünme biçimini geliştirdiğini söyleyen uzmanlar, iki dilli yetişen çocukların soyut kavramlarını da daha çabuk algılayıp içselleştirdiği yönünde görüş bildiriyor. Hamburg Eğitim Ataşe Vekili Lütfi Dede, Hamburg’daki iki dilli eğitim imkanları ve iki dilli okullara kayıt süreleriyle ilgili ALMANYALILAR okuyucuları için bilgi verdi:

Almanyalılar: İki dilli sınıf projesi nedir?

Hamburg Eğitim Ataşe Vekili Lütfi Dede: 2003/2004 Eğitim-Öğretim yılında başlatılmış bulunan iki ilkokul ve bir semt okulunda (Stadtteilschule) Almanca-Türkçe iki dilli sınıf projesi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Serbest ve Hansa Şehri Hamburg Genel ve Mesleki Eğitim Senatörlüğü arasında yürütülen bir işbirliği projesidir.

İki dilli sınıflar Hamburg’da hangi okullarda vardır?

Heinrich Wolgast ve Lämmersieth ilkokulları (1.-4.sınıflar) ile Stadtteilschule am Hafen (5.-10. sınıflar) semt okulunda iki dilde eğitim veren sınıflarla bu proje hayata geçirilmiştir. Söz konusu proje, 2013/14 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Stadtteilschule am Hafen okulunda 11. sınıftan (St.Pauli’de bulunan Oberstufe) mezuniyete kadar olan süreyi (2. Kademe) kapsayacak şekilde genişletilmiş, başarılı mezunlar vermiştir.

İki dilli sınıfların amacı nedir?

Bu proje ile ana dili Türkçe olan öğrenciler ile evlerinde Almanca dilini anadili olarak kullanan öğrencilere, Almanca ve Türkçe dillerini birlikte öğrenme ve kültürlerarası tecrübe edinme imkânı sağlanması hedef alınmıştır. Bu eğitim modeli; katılan öğrencilere iki dilde ve kültürler arası yeterlilik kazanma, (nitelikli temel eğitim, orta öğretim ya da lise gibi), Alman okul bitirme diploması alma ve Avrupa Ortak Dil Referansı Müfredatı çerçevesinde sertifika sağlayacak şekilde, A2 düzeyinde Türkçe dil yeterliliği sertifikası (temel eğitim okullarında), B1 (orta öğretim) ve B2/C1 (lise diploması) düzeyinde belge alma imkânı sunmaktadır.

Proje uygulaması nasıldır?

Projenin uygulaması, Almanca-Türkçe dillerinin birlikte öğretildiği iki dilli sınıflarda dersler, Alman ve Türk öğretmenler tarafından verilmesi şeklinde olup; 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan dönem ilkokul (4. sınıf dahil), 5. sınıftan 10. sınıfa kadar olan dönem orta kademe I (10. sınıf dahil), 11. sınıftan 13. sınıfa kadar olan dönem orta kademe II (13. sınıf dahil) niteliğindedir.

İki dilli eğitim modelinin uygulanması şu şekilde tasarlanmıştır:

a) İki dilli sınıflarda Hamburg eyaleti müfredatına göre ders verilmesinin yanı sıra Türkçe dersinin de Hamburg Anadil Dersleri müfredatına uygun bir şekilde verilmesi,
b) Bütün derslerde imkânlar dâhilinde çok kültürlü eğitimden faydalanılması,
c) 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan dönemde Türkçe haftada en az 3 ders saati, Hayat Bilgisi (Sachuntterricht) derslerinin ise Türkçe ve Almanca dillerinde verilmesi,
d) 5. sınıftan 13. sınıfa kadar haftada en az 4 saat Türkçe dersinin olması,
e) Orta Kademe I’i (Sekundarstufe I) kapsayan 5. ve 10. sınıf arasında yer alan dönemde (10. sınıf dahil) Sosyal Bilgiler (Gesellschaft) derslerinin Türkçe ve Almanca verilmesi,
f) Orta Kademe II’ yi (Sekundarstufe II-Oberstufe) kapsayan 11. ve 13. sınıf arasında yer alan dönemde (13.sınıf dahil) Sosyal Bilimler, Tarih/Toplum/Ekonomi/Coğrafya/Politika (Geschichte-Politik) dersinin Türkçe ve Almanca verilmesi,
g) Ders, Türk ve Alman öğretmenler tarafından ortak hazırlanır ve uygulanır. Her iki öğretmen de sınıf yönetimini (Tutor-Klassenleitung) üstlenir,
h) Öğrenciler lise bitirme sınavında (Abitur) Türkçe derslerini tercih ederek not ortalamalarını yüseltme şansına sahip olurlar,
i) Öğrencilerimiz elde ettikleri ileri Türkçe dil seviyesi ile isterlerse Türkiye’de üniversite okuma fırsatını elde edebilirler.

İki dilli okullara kayıtlar ne zaman ve nasıl yapılır?

Kayıt tarihleri şu şekildedir:

Heinrich Wolgast İlkokulu
Kayıt tarihi: 05.01.2021 – 28.01.2021

Stadteilschule am Hafen
Standort Neustadt 1.-5. sınıflar
Kayıt tarihi: 01.02.2021 – 05.02.2021

Stadteilschule am Hafen
Standort Oberstufe
Kayıt tarihi: 01.02.2021 – 31.03.2021
Ayrıca velilerimiz proje ve kayıtlarla ilgili Eğitim Ataşeliğimizi her zaman arayarak gerekli bilgi ve desteği alabilirler.

İki dilli okullarla ilgili velilere mesajınız nedir?

Bu tür projeler ancak velilerimizin bu projelere sahip çıkmalarıyla yaşama şansı bulur. Bu nedenle velilerimize tavsiyem, çocuklarının ana dillerini de ihmal etmeden eğitime önem vermeleri, iki dilli sınıflara sahip çıkmalarıdır. Çocuklarımızın ana dili, aynı zamanda kendi kültürleriyle, kimliğiyle ve aileleriyle olan bağlarıdır. Ayrıca küreselleşen dünyada çok dilliliğin gerek eğitimde ve gerekse iş hayatında çok önemli bir avantaj olduğunu da hatırlatmak isterim. Ben tüm velilerimizden bu projeye sahip çıkmalarını canı gönülden temenni ediyorum.

Teşekkür ediyoruz

15.01.2021

Anzeigen

-Advertisment -

Most Popular