7 C
Hamburg
Dienstag, Januar 19, 2021
Start News Autoren Süleyman Deveci: Yazma yöntemi

Süleyman Deveci: Yazma yöntemi

Yüksekokul veya üniversite mezunlarının işi bu konuda tabii ki daha bir kolay. Edebiyat fakültelerinden, dil bilimi bölümlerinden mezun olanlara yazma yöntemi hakkında ahkam kesmek gülünç olur. Yine de onların da okullarda öğrendikleri hazır ve daha çok resmi düşünme kalıplarını zorlamalara uzak, ister istemez statükocu boyutlarda seyir eden düşünme biçimlerine yatkın olacaktır. Bambaşka yazıların konusu resmi edebiyat kurumlarında öğretilenler. Ama bizim gibi hemen her şeyi kendi kendine öğrenen, el yordamı ile yol almaya çalışanlara farklı olasılıklardan bahsetmek istiyorum bu yazı ile.

Her şeyden önce yazı yazmak tek başına ele aldığında kalem elimizden düşene kadar süren, devam eden bir maceradır. Yani ciddi anlamda bu işe bulaşanın bir daha vazgeçmesi, istifa etmesi, bıkıp usandığı için bırakması söz konusu olamaz. Geriye dönüşü olmaya bir maceradır yazmak. En azından başlangıcında. Bu macera sanıldığından da karmaşık, sayısız öğretici öğeyle dolu, dersler verici, bilinci ve ufku geliştirici bir uzun yoldur. Bu yolun dönüşü yoktur dediğim gibi, bir kere yazmaya başlanıldığı zaman ardı arkası gelmez, kesilmez bu uğraşının. Belli bir süre sonra üst boyutlara gelindiğinde ve geriye dönülüp bakıldığında hayatın merkezine yerleştirilmiş, onsuz yapılamayacağı, düşünülemeyeceği, nefes alıp verilemeyeceği görülür.

Yazma yöntemi ne denli değişik, karmaşık, çok boyutlu, edebi cümlelerle süslü veya yavan olursa olsun merkezde insan, insanın kendisi, ruhu, acıları, komik durumları, dramı, neşesi, komedisi, aşkı kısaca ona ait ne varsa, yanicesi a’dan z’ye insana ait her şey olmak zorundadır. Hep negatif veya hep pozitif tarafları tek yanlı ve yönlü değil, her boyutuyla verilmeli, verilebilmelıdir. Yazarın kendisinin dahi anlamadığı, oldukça steril, her türlü günlük işleyişten uzak yazıları seçkin bir edebiyat çevresi göklere çıkarılabilir. Ödül alıp büyük bir yazı ustası gibi de lanse edilebilir, rahat bir hayata da kavuşabilirsiniz. Ama olayın bir de zamanın ötesine sarkabilmesi mevzusu vardır. Bakılsın yazar hayatlarına, yaşadıkları dönem yüz binlerce okuru olan nice efsane gelip geçmiş, günümüzde ne kendisinin adı, ne de eserinin adı kalmıştır geriye. Oysa ustalar ve eserleri döne dolaşıla yine her daim başvurulan, keyifle okunan bu işin gerçek erbablarıdırlar. Ölümsüz satırların sahipleridirler bunlar. Zira kullandıkları yöntemle insanı mevcut her boyutu ile anlatabilmeyi becerebilmişlerdir.

Yine yazma yönteminde tek bir kalıbı tavsiye etmek ve dayatmak aptalcadır. Yazı serüveni içerisinde bu işlerle meşgul olan herkesin kişisel gelişim süreci, yazı ile ilişkisi, mesafe alması bir diğerinden farklıdır. Bunun şahısın genel kültürü, siyasi bilinci, bilimsel konulara yatkınlığı, hayata ve insana dair takındığı tutum ve bakış açısı gözden çıkartılamaz. Kaba hatları ile yine de ele alınacak olursak ilk akla gelenler: Şiirin tavsiye edilmeyeceği bir yöntem olmamalıdır. Anlatmaya yatkın olanlar öykü ile başlayabilirler, araştırmaya meraklılar, incelemeyi sevenler, araştırmacı yazarlığa ağırlık verebilirler. Romanı sabırlı olmayı bilenlere ve uzun soluklulara tavsiye etmek yanlış olmaz. Anıları yazabilmek için insanın diğerlerinden farklı bir yaşamı kat etmiş olması gerekir. Kimin hangi disiplinde çok daha verimli olup olamayacağını ilgili yazarın kendisinden başkası bilemez. Şahsen ben hangisi kendisini daha çok mutlu ediyorsa onda kalınmasını öneriyorum. Eğer mutlu ve huzurluysanız, yazdıklarınızın yansımaları çok daha farklı olacaktır.

Yöntem ne kadar çok anlaşılır, kolay okunur, ne tam popülist ve ne de çok karmaşık olmalıdır. İkisinin ortasını başaran her zaman iyi bir yazar olur. Yine bunun için sayısız dış etken de önemli rol oynar. Yazma yöntemi aslında çoğul olarak ele alınmalıdır, uygulanan bir yöntem tutmayabilir, hep aynı tarzda ve üslupta kalmak yanlıştır. Yazı da, yazar da kendisini yenilemeyi bilmelidir. Yöntemin bir tek adı vardır, insan için insanı yazmak. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

Süleyman Deveci / 06.01.2021

Anzeigen

-Advertisment -

Most Popular