14.9 C
Hamburg
Sonntag, Juni 13, 2021
StartHomeGenç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi 2020

Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi 2020

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, Türkiye’nin en büyük sermayesinin, beşeri sermayesi olduğunu belirterek, “Gençlerimiz de bunun itici gücüdür. İşte bu yüzden gençlerin potansiyelini ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Ancak bu şekilde Türkiye, ikinci yüzyılında istediği hedeflere ulaşabilir.” dedi.

Pamukçu, GYİAD tarafından online olarak düzenlenen Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi 2020’nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel boyutta yaşanan bir salgın ve beraberinde getirdiği ekonomik gelişmelerin iş dünyasını sabır ve dirençle yönetmek zorunda kaldığı zorlu bir süreçle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Son yıllarda yükselen dijitalleşme trendinin, salgının hızlandırıcı etkisiyle ivme kazandığını dile getiren Pamukçu, yeni koşulların sektörleri, iş stratejilerini, iş modellerini çok hızlı ve bazen de yakıcı bir biçimde değiştirdiğini gözlemlediklerini ifade etti.

Pamukçu, yeni dönemin yenilik odaklı düşünmenin zorunlu olduğu bir dönem olduğuna işaret ederek, “Türkiye olarak küresel düzlemde son derece yüksek bir rekabet ile karşı karşıyayız. Gençlerimiz, girişimcilerimiz konvansiyonel işlerin dışına çıkmak, geleneksel olandan farklı düşünmek ve bunları başarmak zorunda.” dedi.

„Hep birlikte bilgi üreten, teknoloji geliştiren, yenilikçilik odaklı bir bilgi toplumu olma hedefiyle tüm gücümüzle çalışmalıyız” ifadelerini kullanan Pamukçu, “Yenilik odaklı düşünmemin getirdiği yeni kurallarda var. Elbette, her büyük değişim, büyük fırsatlar kadar büyük zorlukları da beraberinde getiriyor. Özellikle, istihdam alanında küresel boyutta ciddi sorunlar yaşanıyor. Genç işsizlik oranlarındaki artış, gelişmişlik seviyesi fark etmeksizin, ülkeler düzeyinde gençleri mutlak yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakıyor.“ değerlendirmesinde bulundu.

Pamukçu, genç girişimcilik konusunun yanı sıra küresel dijitalleşme trendinin istihdam üzerinde yaratacağı köklü değişimlerin bilincinde ve ortaya kapsamlı bir analiz koymanın öneminin farkında olduklarını belirtti.

„Gençlerin Türkiye’nin sadece geleceği değil, bugünü olduğunu düşünüyoruz“

Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu’nun, kapsadığı üç ana konu başlıkların, genç istihdam araştırması, ticaret ve meslek liseleri ve yapay zekanın istihdam ekonomi ve istihdam piyasalarına etkileri olduğunu aktaran Pamukçu, raporun Kovid-19 sonrası dönemde saha çalışmaları yapılmış bir çalışma olarak tüm kamuoyu nezdinde referans bir araştırma olacağını söyledi.

Pamukçu, raporun, Türkiye’de genç istihdamının bugünü ve yarınına dair hem kamuoyunu bilgilendireceğini hem de karar alma mekanizmalarına yol göstermesi açısından önemli bulgular sunacağını vurguladı.

Türkiye’nin potansiyelinin yüksek olduğunu ve Türkiye’nin potansiyelini gençliğinde gördüklerini belirten Pamukçu, “Türkiye’de gençliğin ihtiyaç ve sorunlarına çözümler üretmek ve onları temsil etmek vizyonuyla hareket eden bir iş insanları kuruluşu olarak Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu ile, Türkiye’deki genç istihdam sorunu hakkında farkındalık yaratmak istedik.” açıklamasını yaptı.

Pamukçu, “GYİAD olarak, gençlerin Türkiye’nin sadece geleceği değil, bugünü olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizde ekonomik ya da beşeri, gelişime yönelik atılacak her adımda gençlerimizin potansiyelinin göz önüne alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu rapor, Türkiye’de var olan önemli genç iş gücü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Ancak bu potansiyeli etkili kullanabilmek için yüzümüzü öncelikle gençlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına çevirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

„Türkiye’nin en büyük sermayesi, beşeri sermayesidir“

Ekonomi literatürünün ülkelerin büyümesinin arkasındaki temel itici gücün verimlilik olduğunu gösterdiğini anımsatan Pamukçu, ülkeler arasındaki gelir farkının ülkelerin kaynaklarını, doğru bir strateji ile ne kadar doğru kullandıklarıyla alakalı olduğunun altını çizdi.

Pamukçu, Türkiye’nin orta gelir seviyesinden üst gelir seviyesine çıkma mücadelesi verirken, büyümesinin itici gücü olacak yeni bir Türkiye hikayesine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

„Bu yeni ekonomik hikayemizde ise ancak Ar-ge ve yenilikçiliğe dayalı yüksek katma değerli hizmet ve mal üretimi ve bu üretimin küresel değer zincirleri ile entegrasyonu ile biz ancak dilediğimiz ekonomik kalkınma yolculuğuna devam edebiliriz. Tarif ettiğim Türkiye hikayesinin yazılması, en zengin doğal kaynağımız olan beşerî sermayemizin dünya ile rekabet edebilmesinden geçmektedir. Sadece finansman ve teknoloji yatırımlarına odaklanan bir bakış açısı hayalini kurduğumuz büyüme hikayesinin eksik kalmasına neden olacaktır. Türkiye’nin en büyük sermayesi, beşeri sermayesidir ve gençlerimiz de bunun itici gücüdür. İşte bu yüzden gençlerin potansiyelini ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Ancak bu şekilde Türkiye, ikinci yüzyılında istediği hedeflere ulaşabilir.“

Anzeigen

-Advertisment -spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular