5.2 C
Hamburg
Freitag, April 23, 2021
StartGesundheitCovid-19Corona ve Hamburg Ekonomisi (4) / Dış Ticaret

Corona ve Hamburg Ekonomisi (4) / Dış Ticaret

ALMANYALILAR – Hamburg’da dış ticaret faaliyeti yürüten 5 bin firma var. Bunların yarısı bilinen geleneksel İmport-Export ticareti yapıyorlar. 700 adet firma Çin ile her geçen gün biraz daha gelişip güçlenen ticari ilişkiler içerisinde. Bunun yanı sıra 400 adet Çin firması Hamburg’da faal. Bu kadar firmanın yanı sıra dış ticaret kapsamında büyük firmaların 3 500 yan kuruluşu, ticari temsilcilikler, bankalar, sigorta şirketleri, muahsebe ve hukuk hizmetleri başta olmak üzere ortalama 20 bin Hamburglu firma dış ülkelerle öyle veya böyle ticari ilişki halinde.

Hamburg ekonomisinde dış ticaret, diğer eyaletlere oranla ortalama rakamları kapsasa da, oldukça ciddi bir yer kaplıyor. Bunu daha iyi anlamak için geçmiş yılların rakamlarına bir göz atmakta fayda var. 2015 yılında ihracat tutarı 54,5 milyar avro, 2016’da 54, 2017 yılında ise 53,5 civarında, 2017 yılında ise 53,5 milyar, 2018 yılında ise 52,5 milyar avroya yaklaşmış. 2019 yılında 53,5 milyar, 2020 yılının şubat ayına kadar 6,8 milyar avroluk ihracat gerçekleştirilmiş.

2019 ve 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirilen (ilk beş) ülkeler Fransa, Çin, İngiltere, ABD ve BAE. 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri sırayı Hollanda’ya kaptırmış. Rakamlar bu sıralamaya göre 2019 yılında Fransa 8,9 milyar, Çin 5,3 milyar, İngiltere 3,7 milyar, ABD 3 milyar, BAE 2,2 milyar avro kapsamında. 2020 yılı şubat ayı verileri ise şöyle: Fransa 884 milyon, Çin 432 milyon, İngiltere 389 milyon, ABD 365 milyon, Hollanda 305 milyon avro. 2019 yılında Hamburg-Türkiye ihracat tutarı 1,53 milyor avro, 2020 şubata kadar olan rakam ise 191 milyon avro.

Peki nelerdi, bunlar, Hamburg neleri ihraç etti? 2019 yılı verilerine göre en fazla ihraç edilen ilk beş ürün şöyle: 31 milyar avro tutarında hava taşıtı, 3,3 milyar avro petrol ürünleri, 1,47 milyar ticari altın, 961 milyon şasi, motorlar ve yedek parçalar, 794 milyon avro yük taşıma ve kaldırma ekipmanları. Liste tıbbi cihazlar ve ortopedik düzenekler, kimyasal ürünler, gübre, bakır ürünleri, makine vb. devam ediyor. 2020 şubat verileri de sıralamada aynı. Rakamlar ise şöyle: 3 milyar avro hava taşıtları, 485 milyon avro petrol ürünleri, 250 milyon avro ticari amaçlı altın, 155 milyon avro şasi, motorlar ve yedek parçalar, 138 milyon kimyasal ürünler.

İthalata gelecek olursak eğer Hamburg’un 2019 yılında ithalat gerçekleştirdiği en önemli ilk beş ülke şunlar. 10,1 milyar avro ABD, 8,2 milyar Çin, 6,6 milyar Fransa, 4,5 milyar avro Rusya. 2020 şubat verilerine göre ise 1,6 milyar ABD, 1,1 milyar Çin, 1,1 milyar Fransa, 711 milyon Hollanda, 562 milyon İngiltere. Yine 2019 yılında Türkiye ile ilgili ithalat rakamı 933 milyon avro. 2020 şubatı ise 156 milyon avroyu kapsıyor. Bu yıla dair genel toplam ithalat rakamı ise 67,5 milyar avro.

İthal edilen ürünler ve kapsadıkları rakamlar 2019 yılında yine ilk beş temel alınarak şöyle: 11,4 milyar avro hava taşıtları, 4,7 milyar avro petrol ürünleri, 2,75 milyar avro büro ve bilgi işlem makineleri, 2,68 milyar petrol ve doğal gaz, 1,71 milyar avro bakır cevheri. 2020 şubatına kadar ise 1,9 milyar avro hava taşıtları, 653 milyon petrol ürünleri, 442 milyon avro büro ve bilgi işlem makineleri, 370 milyon avro petrol ve doğal gaz, 310 milyon avro bakır cevheri ithalatı gerçekleştirilmiş.

Hamburg’da dış ticaret denilince akla gelen ilk yer elbette 42 adet terminali ile Hamburg limanı olacaktır. Bu terminallerin dördünün konteyner terminali olduğunu belirtmeliyiz. Hatta uzmanlar Hamburg ticaretinin kalbinin Hamburg’un şehir merkezinde, meclis, ticaret odası veya borsasında değil de limanda attığını iddia ederler. Zira limanın uluslararası niteliği, birkaç yüzyıllık sunduğu hizmet ile hemen her yıl gittikçe büyüyen yüzölçümü ile günümüzün Avrupa çapında önemli lojistik merkezlerinden biridir. Hamburg limanından geçen konteyner sıralamasında ilk beş ülke sırayla, Çin, ABD, Singapur, Rusya ve İsveç’tir.

Türkiye ise 20. sırada gelir. Hamburg ile Türkiye arasında gerçekleştirilen dış ticaret rakamları da gittikçe artan bir ivme gösterir. Örneğin 2002 yılında 115 milyon avroluk gerçekleştirilen ihracat rakamı 2018 yılına gelindiğinde 1,47 milyar avro olmuştur. 2019 yılında bu rakam 1,53 milyar avroya ulaşmıştır. Hamburg Türkiye’den tekstil ürünleri ithal eder. Tekstil toplam ithalatın %60’ını kapsar. İlk sıra ipekten ve pamuktan örme ve örgü harici giysiler, kabuklu ve kuru meyveler, konserve sebze, demir, sac ve metal ürünler ile alkollü içecekler yer alır.

Hamburg’u salt liman ile görmek yanıltıcı olacaktır. “Dünyaya Açılan Kapı” diye boşuna denmemiş, 100’den fazla ülkenin konsolosluğu “Metropol Bölgesi” denilen şehirde aktifler. Bunun yanısıra sayısız yerleşik ithalat ve ihracatçılar ile transit ticaret yapan firmalar, bilinen klasik Import-Export ticaretinin yanı sıra mühendislik hizmetleri sunan sayısız hizmet sektöründeki modern yapılanma, finans sektöründeki güçlü alt yapısı ile birlikte düşünülmelidir. Konsoloslukların yanı sıra yirmi kadar yabancı ticari büro, sayısız kültür kurumu ve gerektiğinde hizmete sunulan, ticaret yapılan ülkeler hakkındaki uzmanlık bilgileri mevcuttur.

Hamburg 1996 yılından beri Uluslararası Deniz Mahkemesi üyesi ve Dünya Gelecek Konseyi Vakfı’na ev sahipliği yapmakta. Özellikle dış ticaret konusunda yerel araştırma enstitülerinden GIGA German Institute of Global and Area Studies ve Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut gGmbH (HWWI) adlı kurumlar ticaret yapılacak ülkeler hakkında en güncel bilgileri hizmete sunmakta. Ayrıca piyasanın en önde gelen kredi garantisi konusundaki EulerHermes Kreditversicherungs-AG, PriceWaterhouseCoopers AG şirketi ile birlikte resmi export ve yatırım garantisi işlemlerini yürütmekteler.

Hamburg Avrupa’nın önemli tekstil ve ilaç hammaddesi ticari merkezlerinden. Bunun yanı sıra en büyük kimyasal ürün ticareti yapan firmanın merkezine ev sahipliği yapıyor. Yine dünya çapında ham petrol maddesi toptancılık ticareti yapan firmanın yan kuruluşları bu şehirde. 5 bin çeşit çay satan seçkin firmaları ve Avrupa’nın önemli kahve merkezi niteliğindeki yerel firmalarının yanı sıra, Hamburg’a bağlı Ahrensburg, Wahlstedt, Itzehoe, Norderstedt, Stade gibi semtlerde de faaliyet sürdüren sayısız dış ticaret firmasını görmezden gelemeyiz.

Şehrin en eski ve köklü resmi kurumlarından olan ticaret ile esnaf ve zanaatkârlar odası uluslararası ticaret yapan firmalara danışmanlık, vergi, gümrük ve benzeri bir çok konuda hizmet sunuyorlar.

Kuzey (Almanya) İstatistik Kurumu’na göre 2020 yılının ilk çeyreğine göre 10,5 milyar avroluk ihracat Hamburg’da gerçekleştirilmiş. Bu döneme dair ithalat rakamı ise 16,8 milyar avro. Geçen yılın bu dönem verilerine göre ihracat % 14,1, ithalat da % 4,3 oranında azalmış durumda. İhracattaki azalmaların aylara göre dağılımı ocak ayında % -13, şubat ayında % -9,4, mart ayında ise %19,3. Corona salgınının Hamburglu firmaları ve kent ticaretini ne denli olumsuz etkilediğinin de kanıtı bu rakamlar.

Yine 171 736 üyesi olan Hamburg Ticaret Odası, sadece 241 toptancılık ve dış ticaret faaliyeti yürüten büyük firmayla gerçekleştirdiği iki haftalık ankette, katılımcı firmaların % 39’unun salgından yüksek ve çok yüksek oranda oldukça olumsuz şekilde etkilendikleri saptadı. Bu rakam Çin ile ticari faaliyet yürüten firmalar arasında ortalama % 49 oldu. Ankete katılan firmalardan sadece % 10’u küresel salgından çok az veya hiç etkilenmediklerini beyan ettiler. Rizkli bölgeler kısıtlamaları yüzünden ikmalci (tedarikçi) firmalar çok olumsuz etkilendiler.

Corona salgınının sadece Hamburg ekonomisini olumsuz etkilediğini düşünmek aptallık olacaktır. Zira Almanya’nın hemen her büyük limanı ve ticari firması temel bir kriz içerisinde. Olası olumsuz gelişmelere karşı yatırımların azalması gözle görünür şekilde bariz. Bazı uzman görüşü ise içinde bulunulan durumu her an patlamaya hazır bomba şeklinde niteliyor. Hamburglu hemen her ciddi firma genel konjüktürde bir gerileme, durgunlaşma dönemine girmiş vaziyette. Eldeki verilere göre genel ciro eksilerde seyir ediyor. Ama her şeye rağmen genel havaya iyimserlik hakim. Özellikle uzmanlara göre yılın son çeyreğinde rakamların iyileşeceği yönünde öngörüler mevcut. Elbette bu iyimserlikte hükümetin kurtarma ve yardımları görmezden gelinemez.

Hamburglu firmalar yılın sonuna kadar % 48’lik gerileme bekliyorlar. % 49 daha az yıllık kazançtan bahsederken, % 41 oranında firmaların yatırımları azalmış vaziyette. Her ne kadar uzmanlar içinde bulunulan dönemi her an patlamaya hazır bomba olarak nitelendirseler de özellikle aşının bulunduğu bugünlerde geleceğe ve ekonomisine dair yapılan değerlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi zorunlu.

Bu bölümde yarararlandığım kaynaklar: Almanya Dış Ticaret Odası, Die Welt, TC. Hamburg Konsolosluğu, Hamburg Ticaret Odası, Kuzey Almanya İstatistik Dairesi.

Süleyman Deveci / 23.11.2020

Anzeigen

-Advertisment -spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular