12.2 C
Hamburg
Donnerstag, Mai 13, 2021
StartWirtschaftBranchenCorona ve Hamburg Ekonomisi / Hamburg’da Turizm

Corona ve Hamburg Ekonomisi / Hamburg’da Turizm

ALMANYALILAR – Yeni yazı dizimizde küresel pandeminin içinde yaşadığımız kentte, ekonomiyi nasıl etkilediğini ele alacağız. İlk yazımızın konusu turizm. Yararlandığımız kaynaklar ilk başta Kuzey Almanya İstatistik Dairesi, Hamburg Ticaret Odası, Hamburg Ekonomi Dairesi ve günlük yerel Alman basınının arşivleri. Sunulan rakamlardan yola çıkarak krizin boyutlarını saptamak o kadar zor olmamalı.

2020 başlangıcında bir önceki yıla oranla daha fazla turistin Hamburg’u ziyaret ettikleri saptandı. Sadece Şubat ayı için saptanan veriler şunlar: % 14,3 lük artış ile 559 000 ziyaretçi kayıtlara geçmiş. Yine geceleme yüzdesi % 17,8’lik artış göstererek 1 092 000 kişiye ulaşmış. 415 yeni konaklama yerinde 72 706 yatak kapasitesi hizmete sunulmuş. Bunların 51,7’si şehri ziyaret gelenlerce kullanılmış. Yerli turistlere ilişkin rakam 862 000 geceleme ile % 21,8’lik bir artış gösterirken, Hamburg’da bu ayda geceleyen yabancı turistlerin sayısı 230 000. Yine % 5,0’lik bir artış söz konusu.

Şehre gelen turistlerin % 18,0 yurtdışından, çoğunlukla Danimarka’dan, İngiltere’den, Hollanda, İsviçre ve Avusturya’dan. Şehirde turistlerin kalma oranı ortalama iki gün. Rakamlardan da görüleceği gibi salgının henüz başladığı dönem, şehirde negatif bir gelişme turizm alanında daha söz konusu değil.

Mart ayında önemli değişiklikler kendisini gösterdi. Ziyaretçilerin sayısında ve gece konaklamalarında üçte iki azalma göze battı. Önceki yıla kıyasla turist sayısı 213 000 ziyaretçi ile % 65,0 azaldı. 456,000 konaklama ile yine % 62,3’lük azalma kayıtlara geçti. % -61,1’lik azalma ile 371 000 gece konaklaması saptandı. Yabancı turist sayısında da % 66,8’lik azalmayla 85 000 konaklama gerçekleşti.

Bu ayda Hamburg’a gelen turistlerin % 16,0’ı yurt dışındandı. İlk sırada İngiltere, Danimarka, Hollanda, ABD ve isviçre yer aldılar. Gelenlerin şehirde kaldıkları gün oranı % 2,1 idi. 413 yeni işletme 71 571 yatak ile hizmet verdi. Yatakların kullanılma oranı % 24,4 idi. Bu ay pandeminin izleri oldukça belirgin bir şekilde kendisini göstermeye başladı. Buna yol açan en önemli etken ayın ortasında yürürlüğe konulan yasaklar ve alınan tedbir kararları oldu.

Nisan ayı felaketin ispatı oldu. Ziyaretçi ve konaklama sayılarındaki düşüş korkuttu. Geçen yılın Nisan ayına kıyasla 21 000 turist sayısı % 96,8’lik azalmaya denk geldi. Yine konaklama rakamları 80 000 ile % 94,1’lik azalma gösterdi. Yerli ziyaretçilerin konaklama rakamı 68 000 geceleme ile yine önceki yıla oranla % -93,3 oldu. Yabancı turistlerin gecelemeleri ise 12 000 ile % -96,4 idi.

Yabancı turistlerin toplam yüzdesi % 6,7’de kaldı, bunlar başta Polonya, Hollanda, İngiltere, Danimarka ve İsviçre’den gelenler oldu. Önceki yılın Nisan ayında şehre gelen yabancı turist yüzdesi 22,4 idi. 261 konaklama tesisinde 37 600 yatak sunuldu. Bunların % 7,8’i kullanıldı. Ortalama şehirde konaklama oranı %3,8 gündü. Bu çöküşün nedeni yine alınan tedbirler ve yasaklamalar olarak gösterildi. Oysa otellere ve konaklama yerlerine her yeni gelenin kayıtları tutulup ilgili dairelere listelerin ve bilgilerin düzenli olarka aktarılmasına rağmen özel seyahat edenlere karşı alınan bu uygulamalar konaklama yerlerini oldukça olumsuz etkiledi.

Mayıs ayında yaşananlar da farklı değildi. Bir önceki yıla oranla % 89,1’lik azalma ile 76 000 ziyaretçi sayısı kayıtlara geçti. Konaklama rakamı ise 188 000 ile yine % 86,5 azalmaya denk geldi. Oysa önceki yıl 1,4 milyon idi. 169 000 konaklama ile % – 84,2 azalma saptanırken, şehire gelen yabancı turist sayısı 19 000’de yine – % 94, 2’de kaldı. Turistlerin % 6,6’sı yabancıydı. Başta Hollanda, Polonya, İsviçre, Danimarka ve İngiltere’den gelenler oldu. 341 konaklama yerinde 55 900 yatak hizmete sunuldu. Yatakların % 13,3’ü kullanıldı. Ortalama geceleme oranı bu ay 2,5 gün olarak saptandı.

Yine Haziran ayında da geçen yıla kıyasla azalma kayıt edildi. 207 000 turistin ziyareti % 69,2 azalmaya denk geldi. 452 000 konaklama yine önceki yılın Haziran ayına kıyasla % 68,4 azalma demekti. Mayıs ayının ortalarında otellerde ve konaklama yerlerindeki kısıtlamalar kaldırılsa da salgının olumsuz etkisi Hamburg’daki otellerde belirgin halde gözlemlendi.

408 000 yerli turist konaklaması kayıtlara geçti. Önceki yıla oranla % – 61,6 ‘lık düşüş demekti bu. Yabancı turistlerin konaklama rakamı ise 44 000 ile yine % -88, 0 azalma demekti. Turistlerin % 8,8 yabancıydı. Çoğunlukla Danimarka, İsviçre, Hollanda, Avusturya ve Polonya’dan geldiler. Turistlerin şehirde kalma oranları güne 2,2 idi. 381 konaklama yerinde 63 200 yatak hismete sunuldu. Yatakların % 23,9’u kullanıldı.

Temmuz ayında rakamlarda iyileşme var gibi gözükse de yine sektör için zorlu bir aydı. Önceki yıla oranla yine daha az ziyaretçi ve konaklama saptandı. % 46,7 azalma ile 386 000 turist kayıtlara geçti. Konaklayanların sayısı hem yaz tatili hem de gevşeme dönemi de olsa 835 000 ile % 44,0’da kaldı.

Almanya çapında gelenlerin yani yerli turistlerin konaklama sayısı 672 000 ile % – 35,0 olurken, yabancı turistlerin sayısı 163 000 geceleme ile yine % -64,4 idi. Yabancı turistlerin yüzdesi % 18,4 idi. Yabancı turistler çoğunlukla Danimarka’dan, isviçre, Hollanda, Avuzturya ve Fransa’dan geldiler. Turistlerin geceleme oranları 2,2 günde kaldı. 407 konaklama yerinde 67 985 yatak hizmete sunulurken bunların % 39,5’i kullanıldı.

Yaz tatilinin doruğu sayılan Ağustos ayında da geçen yıla oranla farklılıklar göze çarptı. 999 000 ziyaretçi konaklaması saptandı. Yine de % 36,1 azalmaya tekabül etti bu rakam. Bir önceki yıla oranla 438 000 turist sayısı da % 41,9’luk azalmaya denk geldi. 416 otel ve konaklama yerinde 69 740 yatak hizmete sunuldu. Bunların % 45,4’ü kullanıldı.

Kayıtlara geçen konaklama rakamı 858 000 olmasına rağmen 2019 yılına oranla % -26,5 de kaldı. 141 000 yabancı turist şehirde konakladı. Bu rakam da önceki yıla oranla % -64,4 oldu. Turistlerin %13,3’ü Almanya dışından geldiler. Başta Danimarka olmak üzere, Hollanda, İsviçre, Avusturya ve İngiltere göze çarptı. Ortlama şehirde kalma oranı 2,3 gündü.

Bu kadar rakam salatası yeter sanırım. Sadece turistik işletmeler için değil Hamburglular için de unutulmaz bir yaz oldu. Liman turlarında karşılaşılan olağan kalabalıktan eser yoktu. Şehirde iki katlı meşhur turist otobüsleri ya ortalıktan toz oldular, ya da bom boş ortalıkta göründüler. Gemi seyahati yani mavi yolculuk adeta tarih olmuş gibiydi. Bir bütün olarak ortalık in cin top oynuyor gibi sessiz ve sakindi. Şehir merkezi hayalet mahallelerden biri olup çıkmıştı.

Yılın ilk beş ayına dair açıklanan rakamlara göre Hamburg turizmi neredeyse yarı yarıya azalma kayıt etti. Bu süre içerisinde toplam – %52,5 azalmayla 1,34 milyon turist 2,73 milyon konaklama gerçekleştirdiler. Mart ayından Mayıs ortlarına kadar bu işletmelerin önemli bir bölümü kapalı kalıp sonradan açıldılar. Bu yüzden önceki yıla kıyaslanan rakamların tartışılabilir olması muhtemel.

Hamburg’da turizm branşında 90 000 insan çalışıyor. Bu anlamda kent ekonomisinde bu branşın yeri ve önemi tahmin edilebilir. Yıllara göre konaklama rakamları şöyle:
2005 yılında 6.435.106 turist gecelemiş.
2006’da 7.177.327.
2007 yılında ise 7.402.423.
2008’de 7.727.621
2009’da 8.190.145
2010’da 8.946.635
2011’de 9.530.300
2012’de 10.634.012
2013’de 11.603.135
2014’de 12.008.154
2015’de 12.693.295
2016 yılında 13.331.001
2017 yılında 13.822.337 ve 2018 yılında Hamburg’da konaklama rakamı 14,5 milyona ulaşmış, Almanya’nın Berlin ve münih’ten sonra en sevilen şehri olmayı başarmıştı. Şehiri ziyarete gelen tursitlerin % 25 yabancı ülkelerden geliyorlar. Diğer kalanların yerli turistler olduğunu söylemeliyiz. Tek geliri turizm kaynaklı otel, seyahat bürosu ve acentası, turist rehberliği vb. dalda nice firmanın varlığı ortada. Bunlara gastronomi, taxi firmaları ve perakende satış yapanları da eklemeliyiz.

Hamburg Ticaret Odası’nın 2018 rakamlarına göre 7414 işletme bu alanda faal. Bunların 521 tanesi otel, motel ve pansiyon. 88 tanesi yazlık, dinlenme, tatil ve gençlerin konakladıkları mekanlar. 10 tanesi resmi kamp yeri. 217 tanesi özel konut ve konaklama tesisi. 5225 gastronomi işletmesi. 124’ü diskotek ve bar. 826 seyahat bürosu ve acentası. 249 turist rehberi, ziyaretçi kılavuzu, gezi yöneticisi ve şehir rehberi. 130 müze, hayvanat bahçesi, eğlence parkları. 24 tane de sergi var.

Bu sektörde çalışan 2014 yılı rakamlarına göre 97 000 insan, sadece 2013 yılında brüt 6,02 milyar euro yıllık gelir gerçekleştirmişler. 2017 yılında 13,8 milyon konaklama gerçekleşmiş ve ilk sırada Danimarka olmak üzere İsviçreli ve İngiliz turistler ilk sırada yer almışlar.

Turizm konusundaki yetkililerin, otelllerin, gastronomi dalındaki işletmelerin, bu konuda yeni politikaları, turist çeken cazip paketleri piyasaya sunmaları kaçınılmaz. Sadece yurt dışından veya Almanya çapında şehre gelen yerli turistlere değil, Hamburglulara da çekici gelen hizmet paketlerini sunmaları olmazsa olmaz görünüyor.

Yine spor, kültür ve sanat alanında şehrin yerlilerine cazip gelecek paketler sunulabilir. Nihayetinde teknoloji çağında yaşıyoruz zırt pırt hemen her konuda nice aplikasyonlar geliştirilirken salt Hamburg’un güzelliklerini yansıtan yazılımlar, programlar, görüntüler neden sunulmasın. Sosyal medya sadece bu konuda cennetin öbür adı. Sonra belirli konuları kapsayan günlük, hafta sonları veya haftalık küçük seyahatler sunulabilir. Birçok turistik işletmenin ortak katılımı ile hep birlikte bir şeyler sunulabilir. Bir ara vardı günlük kartlar veya giriş biletleri ile belirli yerlere yanınıza birkaç da çocuk veya refakatçi alabileceğiniz etkinlikler organize edebilirler. Nihayetinde Hamburg bir tek Almanya’nın değil Avrupa’nın en eski liman kentlerinden biri. Yanicesi kapsamlı kampanyalar salgına karşı alınan tedbirler ve hijyenik kural ve kaidelere uyularak yeniden gözden geçirilebilir veya yeniden organize edilip düzenlenebilir.

Bu kadar akıl vermeden sonra şehirdeki turzim konusundaki krizin tarihçesine dönecek olursak gevşeme döneminden sonra rakamlarda iyileşmeden bahsettim. Ama yine de önceki yıla oranla ciddi bir krizin varlığı hemen göze batıyor. Bu arada o kadar düğünün iptal edilmesine rağmen yılın ilk altı ayında 2162 evlilik gerçekleştirilmiş. Önceki yıla oranla 571 evlilik azalmış. Almanya çapında ise yeri gelmişken söyleyeyim 139 000 evlilik gerçekleştirilmiş. Yine önceki yıla oranla 29 200 evlilik daha az.

Rakamlar insanın içini karartsa da bunların gerçek anlamı, günlük hayata yansımaları çok daha kapsamlı ve maalesef zarar, ziyan yönünde. Hepsi çok ciddi bir krizin varlığını destekliyorlar. Salgın devam ettiği sürece de bu rakamlarda ani değişikliklerin ve olumlu yükselişlerin olacağını söylemek inandırıcı olmayacak.

Hamburg hükümeti belki de halkta panik ve korku yaymamak için yeteri kadar üzerinde durmasa da Hamburg çoktan riskli bölge ilan edilmiş vaziyette. Yedi gün içerisindeki 100 000 kişilik yerleşim birimindeki ortalama hasta oranı, belirlenen sınırın iki katına çıkmış vaziyette. Dünkü rakamlara göre Hamburg’da şimdiye kadar 12 152 vaka saptanmış. Bunların 8500’ü iyileşmiş, 241 kişi hayatını kaybederken toplam 140’ı tedavi altında. Bugünkü yeni hastalık vakası 300. Bu anlamda Hamburg’da turizmin çok yakın bir zamanda kendisini toparlaması pek mümkün görünmüyor. Ama hayat her şeye rağmen devam ediyor.

Süleyman Deveci / 28.10.2020

Anzeigen

-Advertisment -spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular