Hamburg’da Göçmen İşletmeleri ve Ticaret Odası

ALMANYALILAR- Hamburg’da dünyanın hemen her ülkesinden insan yaşıyor. Şehrin bu kozmopolit yapısının kökeni çok eskilere ve ticaretin kök salıp yerleşmiş yapısına dayanıyor. Kültür, sanat, politika ve spor da olduğu kadar göçmenler, ekonomide de her geçen gün ciddi roller üstlenmeye devam ediyor, şehrin çok kültürlü yapısının zenginleşmesine ve refahının artmasına katkı sunuyorlar.

Hamburg Ticaret Odası’nın verilerine göre on binin üzerinde küçük, orta ve büyük çaplı işletme Hamburg’da birbirinden farklı branşlarda faaliyet sürdürüyorlar. Hamburg Ticaret Odası her ne kadar göçmen basına ırkçı ve ayrımcı davranıp telefon ve maillerine yanıt verme zahmetine katlanmasa da, işletmelere davranışı farklı.

Ağustos 2015 tarihinden beri Ticaret Odası’nda faaliyet yürüten bir birim olan, özellikle göçmen kökenli işletmelere olası farklı teşvikler tedarik eden “İşletmelerin Teşviki ve İş Kurma Dairesi”, birkaç yıldır “Göçmen Kökenli İşletmeler” bölümü çatısı altında bu hedef grubuna özel hizmetler sunuyor. Üyelerin ücretsiz yararlanabildikleri bu hizmetlerin başında danışmanlık geliyor. Ayrıca karşılıklı ziyaretler yani bire bir yüz yüze danışmanlık almak mümkün. Bunun yanı sıra semt ve ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerden, geniş kapsamlı toplantılardan da yararlanmak mümkün.

Hamburg Ticaret Odası’nın sunduğu bu hizmetleri Türkçe’nin yanı sıra, Arapça, Farsça ve Dari dillerinde de gerçekleştirmek mümkün. Dil sorununun yanı sıra görevli uzman elemanlarıyla da kurum göçmen kökenli işletme sahiplerine yardımcı oluyor.

16.07.2020

Foto: H24/Daniel Sumesgutner