11.9 C
Hamburg
Dienstag, Mai 11, 2021
StartGesundheitGüngör Yılmaz: “Parlamentodan Notlar“

Güngör Yılmaz: “Parlamentodan Notlar“

Federal Hükümetin konjonktür paketi tartışıldı

Oturumun “Aktüalite Saati”nde koronavirüsü pan-demisinin neden olduğu ekonomik etkiler ele alındı. Federal Hükümetin ekonomiyi kalkındırmak için planladığı konjonktür paketinin sosyal dengeleri ve istihdamı gözönünde bulundurması gerektiğine dik-kat çekildi. SPD Grubu üyeleri, korona yardımları çerçevesinde krize giren yaklaşık 50 bin serbest meslek ve KOBİ sahiplerine, karşılıksız destek ola-rak toplam yarım milyar euro verildiğini belirttiler. Ekonomik krizden kurtulmanın yolunun bazılarının talep ettiği gibi asgari ücretin kısıtlanmasının değil, kitlesel işsizliği engellemek için kısa mesai ödeneğinin artırılması ve süresinin uzatılması oldu-ğuna işaret edildi.
Bundeskonjunkturprogramm debattiert

Im Rahmen der Aktuellen Stunde debattierte die Hamburgische Bürgerschaft die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Hamburger SPD-Fraktion fordert ein sozial ausgewogenes Konjunkturprogramm, das Be-schäftigung fördert. Fast eine halbe Milliarde Euro an Hamburger Corona-Hilfen konnte in den vergangenen Wochen ausgezahlt werden. Der Kampf mit der Krise gelinge nicht mit einer Kürzung des Mindestlohns, wie es manche derzeit diskutieren, es brauche vielmehr ein erhöhtes Kurzarbeitergeld und eine längere Bezugsdauer, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern, wurde betont.

*************************************

Bakım yurtlarında bulaşmadan koruma ve sosyal paylaşımı sağlama

SPD ve Yeşiller, parlamentoya sunulan bir önergeyle bakım evlerinde ve yurtlarında yaşayanları, pandemi şartlarında da  ziyaretler etmeyi mümkün kılacak her türlü önlemlerin desteklenmesini talep ettiler. Bunun için bakım evlerinde ve yurtlarında çalışan perso-nelin düzenli aralıklarla, SARS-CoV-2 testinden geçirilmesi ve her bakım yerinin WLAN bağlantısına kavuşması öngörülüyor. Bakım evlerinde kalan yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli insanları tehlikeli bulaşıcı hastalıktan korumanın birincil önem taşıdığı önergede vurgulanırken, aynı zamanda onların sosyal izolasyondan korunmaları ve kendilerine sosyal paylaşım imkanı sunulmasının gerekliliği ifade edildi.

Besuche in Pflegeheimen: Infektionsschutz und soziale Teilhabe gehen Hand in Hand

Mit einem Bürgerschaftsantrag ersuchten die Fraktionen von SPD und Grünen den Senat, alle Maßnahmen der Pflegeheime zu unterstützen, die dazu geeignet sind, Besuche der pflegebedürf-tigen Menschen unter Pandemie-Bedingungen auf Dauer zu ermöglichen. Zudem sollen engma-schige präventive Tests auf SARS-CoV-2 für das Personal eingeführt und die Ausstattung mit WLAN in Pflegeheimen zügig vorangetrieben werden. Der Schutz von älteren und pflegebedürftigen Menschen stehe an erster Stel-le; gleichzeitig müsse aber auch die soziale Iso-lation durchbrochen und soziale Teilhabe ermög-licht werden.

*****************************************

 Vergi geliri tahmini: Hamburg’u zorlu günler aşamasında

Hamburg Maliye Bakanının açıklamasına göre Mayıs ayında yapılan vergi geliri tahminine göre Hamburg 2020 yılında, vergi gelirinde 1,7 milyar euroluk açık yaşayacak. Koronavirüsü pandemisinin neden olduğu ekonomik krizin vergi gelirini olumsuz etkilediği kaydedildi. Krizin vergi gelirine etkisinin 2024 yılına kadar süreceği ve bunun 4,7 milyar euro daha az vergi geliri anlamına geldiği açıklandı.

Steuerschätzung: „Hamburg steht vor großen Herausforderungen“

Die Hamburger Finanzbehörde hat das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2020 bekannt gegeben. Demnach rechnet die Hansestadt aufgrund der Belastungen durch die Coronakrise in diesem Jahr mit einem Minus von 1,7 Milliarden Euro. Für den Zeitraum bis einschließlich 2024 werden Steuermindereinnahmen von insgesamt 4,7 Milli-arden Euro prognostiziert.

***********************************

Spor Kulüpleri okul spor salonlarından daha fazla yararlanacak

SPD ve Yeşiller parlamentoya sundukları ortak bir önergeyle spor kulüplerinin, tatillerde okul spor salonlarından daha çok yararlanma imkanı sağlamaları talep ediyor. Geçen yasama döneminde yapılan bir pilot proje çerçevesinde, kulüplerin tatil günlerinde okul spor salonlarını kullanmaları konusunda olumlu tecrübeler edinilmişti. Projeyi genele yayma çalışmaları doğrultusunda seçilmiş pilot bölgelerde, spor salonları hafta içi saat 23:00’e kadar açık kalacaklar, tatillerde ve hafta sonlarında da kullanılabilecekler.

Zusätzliche Hallenzeiten für Sportvereine ab den Sommerferien

Die SPD und Grünen setzen sich mit einem Antrag dafür ein, dass die Nutzungszeiten der Schulsporthallen erweitert werden. In der ver-gangenen Legislaturperiode hatte ein Pilotpro-jekt zur Erweiterung der Mitbenutzungsregeln von Schulsporthallen für Sportvereine positive Ergebnisse erbracht. Zur Verstetigung des Projekts, sollen die Schulsporthallen an den Standorten künftig wochentags bis 23 Uhr geöff-net bleiben und auch in den Ferien sowie am Wochenende genutzt werden können.

************************************

NOT: Koronavirüsü yayılımını önleme amacı ile Hamburg Eyalet Parlamentosu oturumları geçici süre için ziyaretçi trafiğine kapalıdır. Fakat Parlamentonun tüm oturumlarını

https://www.hamburgische-buergerschaft.de/ adresli siteden canlı veya daha sonra arşivden izleme imkanı mevcut.

Bir dahaki Parlamento oturumu 10 Haziran 2020,  saat 13:30’da.

Öneri ve eleştirileriniz için iletişim:
E-posta: guengoer.yilmaz@hamburg.de

**************
P.S.  Wegen der Corona-Pandemie sind die Besucher-logen der Hamburgischen Bürgerschaft bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Aber Sie können die Sitzungen der Bürgerschaft unter    https://www.hamburgische-buergerschaft.de/
live verfolgen oder später in der Mediathek abrufen.

Die nächste Bürgerschaftssitzung ist am 10. Juni 2020, um 13:30.

Anregung und Kritik gerne an:

E-Mail:guengoer.yilmaz@hamburg.de

Hamburg Eyalet Parlamentosunun 27 Mayıs 2020 tarihli oturumundan derleyen Eyalet Milletvekili Güngör Yılmaz

Anzeigen

-Advertisment -spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular