AKP, 1927’de çıkan Küçükler için Muzır Neşriyat Kanunu’nu yayıncılara ilişkin bir silah gibi kullanırken, kurulu değiştirip tek bakanlığa bağladı. Bu şekilde kaymakamından, valisine sansür adım adım sistematik hale geldi.